සඳහිරුසෑයේ කොත්කැරැල්ල සහ චූඩාමානික්‍යය රැගත් රථ පෙරහර අද(16) වාරියපොලට

සඳහිරුසෑයේ කොත්කැරැල්ල සහ චූඩාමානික්‍යය රැගත් රථ පෙරහර අද(16) වාරියපොලට

දිලංක ගුණතිලක

අනුරාධපුරයේ ඉදිකරමින් පවතින සඳහිරුසෑයේ කොත් කැරැල්ල අද සඳුදා (16) වාරියපොල ශ්‍රී විශුද්ධාරාමය වෙත වැඩම කිරීමට නියමිතය. අද උදෑසන මැල්සිරිපුර නා උයන ආරණ්‍යය සේනාසනයෙන් ගමන් ආරම්භ කළ කොත්කැරැල්ල සහ චූඩාමානික්‍ය සහිත රථ පෙරහර රඹේ, කුඹුක්ගැටේ, හිරිපිටිය හරහා අද (16) සන්ධ්‍යාවේ වාරියපොල ශ්‍රී විශුද්ධාරාමය වෙත ළඟාවීමට නියමිතය.

සඳහිරු සෑ චෛත්‍ය 2021 නොවැම්බර් මස 18 දින සිට බැතිමතුන්ට වන්දනාමාන කිරීම සඳහා විවෘත කිරීමට නියමිතය.

තිස් අවුරුදු යුද්ධයේදී මියගිය සහ රණක්ෂිතයට පත් සියලුම රණවිරුවන්ට කෘතගුණ දැක්වීම සඳහා සඳහිරු සෑය ස්තුපයේ කොත්කැරැල්ල සහ චූඩාමානික්‍යය රැගත් රථ පෙරහර 2021 අගෝස්තු මස 08 වන දින සිට දිවයින පුරා වීදි සංචාර දිස්ත්‍රික්ක 18 ක් ආවරණය කරමින් වීදි සංචාරය කිරිමට නියමිතය.

එසේම, ඊට සමගාමීව ත්‍රෛනිකායන්ට අයත් ප්‍රධාන විහස්ථාන 48 කදි එම කාලසීම තුල කොත් වහන්සේ සහ චූඩා මාණික්‍ය ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News